EU projekti

18. OŽUJAK 2020.

POČETAK PROVEDBE EU PROJEKTA RACE FOR LIFE

Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije, u svojstvu partnera projekta 15. veljače 2020. godine, započeo je realizaciju projekta "Utrka za život " (akronim projekta RACE), sa dvije partnerske Dom Zdravlja Mostar koji je vodeći partner i Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore u okviru programa "Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020", koju sufinancira Europska unija.