LOKACIJE

Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije počeo je sa radom 01.10.2012. na području Zagrebačke županije.
Ispostave Zavoda nalaze se u 8 gradova Zagrebačke županije:

ISPOSTAVA DUGO SELO
Dragutina Domjanića 12A
10370 Dugo Selo
Tel: 01/2753-055
Fax: 01/2753-066

ISPOSTAVA IVANIĆ GRAD
Omladinska 25
10310 Ivanić Grad
Tel: 01/2882-906
Fax: 01/2882-908

ISPOSTAVA JASTREBARSKO
Kralja Tomislava 29
10450 Jastrebarsko
Tel: 01/6281-111
Fax: 01/6281-123

ISPOSTAVA SAMOBOR
Gajeva 37
10430 Samobor
Tel: 01/3327-638
Fax: 01/3327-639

ISPOSTAVA VRBOVEC
7.svibnja 14
10340 Vrbovec
Tel: 01/2791-048
Fax: 01/2793-287

ISPOSTAVA VELIKA GORICA
Matice hrvatske 5
10410 Velika Gorica
Tel: 01/6222-137
Fax: 01/6269-678

ISPOSTAVA ZAPREŠIĆ
Pavla Lončara 1
10290 Zaprešić
Tel: 01/3312-151
Fax: 01/3312-154

ISPOSTAVA SV.I.ZELINA
Bocakova 5
10380 Sv.I.Zelina
Tel: 01/2060-502
Fax: 01/2060-506