SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Sukladno članku 80. st. 1 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije objavljuje sljedeću


O B A V I J E S T


Temeljem Izjave čelnika tijela, ravnatelja Zavoda, o nepostojanju sukoba interesa, a sukladno članku 75. Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16), postoji gospodarski subjekt s kojim je Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije u sukobu interesa i ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelj ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

POLIKLINIKA LEDER d.o.o.


ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE