SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Sukladno članku 80. st. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije objavljuje sljedeću


O B A V I J E S T

 

Temeljem Izjave čelnika tijela, ravnatelja Zavoda, o nepostojanju sukoba interesa, a sukladno članku 80. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), ne postoji gospodarski subjekt s kojim je Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije u sukobu interesa i ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelj ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE