RANE

Ako postoji jače krvarenje, zaustavite ga jednom od navedenih metoda. zaustavljanje krvarenja.
Pokrijte ranu gazom i zavojem.
Strana tijela zabodena duboko u tkivo nemojte sami vaditi, već ih učvrstite u zatečenom položaju.
Kod velikih rana na ruci ili nozi potrebna je imobilizacija.
NE ispirite ranu nikakvim tekućinama. Samo manje, površinske rane koje ne krvare jako smiju se isprati vodom.
NE
stavljajte prašak, mast ili kremu na ranu.