NATJEČAJI I OBAVIJESTI

Odluka o raspisivanju natječaja - ožujak 2024. godine -doktori-doktorice.pdf
Odluka o raspisivanju javnog natječaja - Med. sestra-tehničar (SSS - 6 izvršitelja).pdf
Odluka o raspisivanju javnog natječaja - doktori (5 izvršitelja).pdf
Odluka o raspisivanju javnog natječaja - računovodstveni referent.pdf
Natječaj za zapošljavanje med.sestara-tehničara.pdf
Odluka o raspisivanju natječaja - doktor (više izvršitelja), računovodstveni referent (1 izvršitelj).pdf
Odluka o raspisivanju javnog natječaja-računovodstveni referent.pdf
Rezultati natječaja - specijalističko usavršavanje iz djelatnosti hitne pomoći (lista pezultata i odluke o izboru).pdf
Odluka o raspisivanju javnog natječaja (doktori, med.sestre-tehničari i vozači).pdf
Poziv na iskazivanje interesa - Specijalističko usavršavanje prvostupnika sestrinstva u djelatnosti HM.pdf
Natječaj za prijem pristupnika radi obavljanja specijalističkog usavršavanja iz hitne medicine (4 izvršitelja).pdf
Natječaj za imenovanje ravnatelja Zavoda.pdf
odluka o raspisivanju natječaja- lipanj 2021. godine -.pdf 
Ponudbeni list - građevinski radovi.pdf
Troškovnik građevinskih radova.pdf
Poziv na dostavu ponuda - građevinski radovi.pdf
Odluka o raspisivanju javnog poziva.pdf
Odluka o raspisivanju natječaja 2020.pdf
Odluka o raspisivanju natječaja.pdf
Odluka o raspisivanju natječaja - kolovoz 2019. godine.pdf
Uvjeti za primanje u zakup poslovnog prostora.pdf
Odluka o javnoj prodaji računala 2018.pdf
Odluka o javnoj prodaji vozila.pdf
Odluka o izboru specijalizanata-Ivana Jakopic Kralj 2017.pdf
Odluka o izboru specijalizanata-Anja Golub 2017.pdf
Natječaj -specijalističko usavršavanje iz hitne medicine 11.10.2017.pdf
Odluka o prodaji vozila 2017.pdf
ODLUKA O JAVNOJ PRODAJI.pdf
ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA-OŽUJAK 2016.pdf