EDUKACIJA UČENIKA SREDNJE MEDICINSKE ŠKOLE

22. OŽUJAK 2014.

Učenici 4. razreda Škole za medicinske sestre Mlinarska, 22.03.2014. prošli su edukaciju i predavanje o osnovnim mjerama održavanja života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora ( AVD ).
Upoznati su sa Hrvatskim indeksom hitnog poziva, vrijednog alata u Prijavno-dojavnom centru, te su usmjereni na važnost razgovora sa medicinskim dispečerom.