Edukacijske vježbe za dispečere Medicinske prijavno dojavne jedinice od 01.06. - 02.06.2024.

Sukladno rješenju Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu (KLASA: 130-01124-01/01 URBROJ: 386-01-24-66) Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije održati će Edukacijske...
Sukladno rješenju Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu (KLASA: 130-01124-01/01 URBROJ: 386-01-24-66) Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije održati će Edukacijske vježbe za dispečere Medicinske prijavno dojavne jedinice od 01.06. - 02.06.2024. Zainteresirani polaznici mogu se prijaviti na kontakt Zavoda e-mail: info@hitna-zgz.com.hr
Edukacije se naplaćuju prema cjeniku Zavoda.

Nakon prijave kandidati će dobiti upute o literaturi i programu provođenja Edukacijskih vježbi.