Javni poziv za dodjelu subvencija zdravstvenim radnicima zaposlenim u zdravstvenim ustanovama

12. LISTOPAD 2020.

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu subvencija zdravstvenim radnicima zaposlenim u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Zagrebačka županija
KLASA: 022-01/20-01/40, URBROJ: 238/1-03-20-06, koju je donio Župan Zagrebačke županije 7. listopada 2020. godine, Zagrebačka županija objavljuje JAVNI POZIV Za dodjelu subvencija zdravstvenim radnicima zaposlenim u zdravstvenim ustanovama
čiji je osnivač Zagrebačka županija.
Predmet Javnog poziva je javno prikupljanje prijava zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Zagrebačka županija, za dodjelu subvencija Zagrebačke županije u okviru Programa mjera za osiguranje potrebnih ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Zagrebačka županija za razdoblje 2020.-2025. godine, Mjera 3.1. Zadržavanje zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama Zagrebačke županije (dalje: Program mjera).
U okviru Mjere iz stavka 1. Zagrebačka županija dodijeliti će ovim Javnim pozivom zdravstvenim radnicima slijedeće subvencije:
a) 3.1.1. SUBVENCIJE KAMATE NA STAMBENE KREDITE
b) 3.1.2. SUBVENCIJE TROŠKOVA STRUČNOG USAVRŠAVANJA I DOŠKOLOVANJA

Ostale informacije možete pronaći na slijedećem linku:
https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/344/javni-poziv-za-dodjelu-subvencija-zdravstvenim-rad