KardioPROtect - Smanjimo smrtnost od kardiovaskularnih bolesti kroz prevenciju i edukaciju na području Zagrebačke županije

12. KOLOVOZ 2022.

Poštovane/i građanke/i,
Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije, u svojstvu korisnika bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda, započeo je realizaciju projekta „Smanjimo smrtnost od kardiovaskularnih bolesti kroz prevenciju i edukaciju na području Zagrebačke županije – KardioPRotect“ (kodni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.2.1.08.0011) (akronim projekta KardioPRotect), s Ministarstvom zdravstva (Posredničko tijelo 1) i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje (Posredničko tijelo 2) u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 2.
Akronim projekta: KardioPRotect
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (kodni broj: UP.02.2.1.08.0011)
Europski socijalni fond u financijskom razdoblju 2014. - 2020.
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali Promocija zdravlja i prevencija bolesti - Faza 2, broj poziva: UP.02.2.1.08.
Posredničko tijelo 1: Ministarstvo zdravstva
Posredničko tijelo 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje
Vrijednost ugovora: 335.746,95 kn
Iznos bespovratnih sredstava (100%): 335.746,95 kn
Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog
socijalnog fonda (85%)
Korisnik ugovora:
Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije
Matice hrvatske 5
10410 Velika Gorica
Tel: 01/6269-660
www.hitna-zgz.hr

Partneri:
Dom zdravlja Zagrebačke županije
Ljekarne Zagrebačke županije
Trajanje projekta: 18 mjeseci

Poštovane/i građanke/i,

Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije, u svojstvu korisnika bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda, započeo je realizaciju projekta „Smanjimo smrtnost od kardiovaskularnih bolesti kroz prevenciju i edukaciju na području Zagrebačke županije – KardioPRotect“ (kodni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.2.1.08.0011) (akronim projekta KardioPRotect), s Ministarstvom zdravstva (Posredničko tijelo 1) i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje (Posredničko tijelo 2) u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 2.
Cilj projekta je povećanje znanja i svijesti građanki i građana o važnosti prevencije kardiovaskularnih bolesti, kroz provedbu stručnih, informativno-promotivno i edukacijskih, ali i konkretnih preventivnih aktivnosti/pregleda čime će se doprinijeti smanjenju oboljenja kod šire populacije. Projektom se želi djelovati preventivno na mlađu populaciju obzirom na pogubne podatke najniže tjelesne aktivnosti kod mladih u dobi od 15 do 24 godine. U aktivnostima projekta zastupljeno je zrelo i starije stanovništvo koje se nalazi u visokom riziku od kardiovaskularnih bolesti jer povećanje smrtnosti počinje u dobi iznad 50 godina i raste prema najstarijim dobnim skupinama.
Bolesti srca i krvožilnog sustava (kardiovaskularne bolesti) vodeći su uzrok smrti diljem svijeta, a očekuje se da će do 2030. taj broj smrti porasti s trenutnih 17,5 milijuna do 23 milijuna. U EU godišnje oko 4 milijuna ljudi od kardiovaskularnih bolesti, odnosno čak 45% svih umrlih. U Hrvatskoj su također na vrhu ljestvice smrtnosti, a od njih je 2016. godine umrlo 23.190 osoba, odnosno ponovno 45% ukupno umrlih. Analiza po spolu pokazuje da su uzrok su smrti 50,1% umrlih žena (13 136) 39,7% umrlih muškaraca (10 054), no nešto više od polovine svih smrtnih slučajeva RH može se pripisati čimbenicima rizika povezanima s ponašanjem među kojima su prehrambeni čimbenici (prekomjerna tjelesna masa), pušenje, konzumacija alkohola i nedovoljna tjelesna aktivnosti. Prisutnost tih čimbenika veća je od prosjeka EU, posebno kad je riječ o prehrambenim rizicima i duhanu. Dodatno, socioekonomske okolnosti negativno utječu na lošije zdravstvene pokazatelje zbog nedostatka promicanja zdravlja, povezanosti bolesti uz način života, nedostatka praćenja kroničnih bolesti što dovodi do višestrukih kroničnih oboljenja.. Projektom je planirana izvedba 9 javnih događanja u gradovima na području Zagrebačke županije (od kojih dva grada VI. indeksa razvijenosti, no okolna mjesta su i nižeg indeksa) na kojima će sudjelovati projektni nositelj i partneri i koji planiraju okupiti čak 65 000 građana, a na kojima će se obavljati preventivni pregledi te davati medicinski savjeti od strane uključenih liječnika. Prethodno i nakon događanja voditi će se kampanja na društvenim mrežama direktno usmjerena ciljnim skupinama projekta. Dodatno, projekt će publicirati i nekolicinu korisnih promotivnih materijala koji će se distribuirati u fizičkom i online obliku kako bi se mogli distribuirati prema što većem krugu populacije u riziku od oboljenja. Projektni prijedlog KardioPRotect u potpunosti je usklađen s nizom strateških dokumenata na lokalnoj, županijskoj, nacionalnoj i EU razini, a najvažniji je doprinos Operativnom programu „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. odnosno prioritetnoj osi 2. Socijalno uključivanje u dijelu „Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocije zdravlja“, upravo kroz aktivnosti povećanje znanja i svijesti građana/ki o važnosti prevencije bolesti i promocije zdravlja na području RH. Projekt je usklađen i s aktualnom Nacionalnom strategijom razvoja zdravstva do 2020. koja kao prioritet navodi jačanje preventivnih aktivnosti i relevantne mjere poticanja preventivnih aktivnosti u svim područjima zdravstvene zaštite i jačanje sustava praćenja, nadzora i prevencije zdravstvenih rizika koji su određeni čimbenicima okoliša. Razvojna strategija Zagrebačke županije, na području koje je registriran prijavitelj i partneri, za razvojnu potrebu navodi programe unapređenja preventivnog djelovanja uz prioritet poticanja zdravog života stanovništva putem mjera unapređenja preventivne zdravstvene zaštite, čemu projekt KardioPRotect direktno doprinosi.