POČETAK PROVEDBE EU PROJEKTA RACE FOR LIFE

18. OŽUJAK 2020.

Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije, u svojstvu partnera projekta 15. veljače 2020. godine, započeo je realizaciju projekta "Utrka za život " (akronim projekta RACE), sa dvije partnerske Dom Zdravlja Mostar koji je vodeći partner i Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore u okviru programa "Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020", koju sufinancira Europska unija.
Naziv projekta: RACE FOR LIFE (akronim projekta: RACE)
Kodni broj projekta: HR-BA-ME415
Program financiranja:
Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 (https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/)
Projektni partneri:
1. LP Dom zdravlja Mostar (Bosna i Hercegovina), nositelj projekta;
2. PP1 Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije (Hrvatska);
3. PP2 Zavod za Hitnu medicinsku pomoć Crne Gore (Crna Gora)
Početak provedbe projekta: 15.02.2020.
Završetak provedbe projekta: 14.02.2022.
Ukupno trajanje projekta: 24 mjeseca
Ukupna vrijednost projekta: 940.443,29 EUR
Iznos bespovratnih EU sredstava: 799.376,78 EUR
Postotak EU sufinanciranja: 85%
Ukupan iznos dodijeljenih sredstava za PP1 Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije: 280.339,14 EUR
Vrijednost bespovratnih sredstava za PP1 Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije: 238.288,26 EUR
CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA
Opći cilj projekta je uskladiti i poboljšati hitne medicinske usluge (EMS- Emergency Medical Services) u prekograničnom području s ciljem postizanja veće učinkovitosti i profesionalnosti u očuvanju ljudskih života kao i pružiti zajednički odgovor u slučaju većih, masovnih nesreća na programskom području.
Specifični cilj projekta je povećanje dostupnosti i kvalitete usluga prve pomoći djeci i mladima u prekograničnom području, a koje se namjerava postići kroz poboljšanu EMS mrežu i organizaciju treninga za ne-medicinsko osoblje u pružanju prve pomoći.
Očekivani projektni rezultati:
• Poboljšana dostupnost i pristup EMS mreži u prekograničnom području kroz nabavku neophodne tehničke opreme- sanitetskih vozila i defibrilatora;
• Trening program za ne-medicinske djelatnike u pružanju prve pomoći (CPR) – njih 970 te program obuke budućih trenera- liječnika- 236 osoba;
• Izrađen zajednički, unificirani protokol suradnje u slučaju veće nesreće i elementarne nepogode te provedba pokazne vježbe s 52 sudionika;
• Poboljšana situacija za 201.000 osoba na programskom području u domeni EMS skrbi
Projektne novosti:
• Svibanj 2020: Prvi projektni izvještaj u pripremi
• Svibanj 2020: Zavod za hitnu medicinu raspisao natječaj za nabavku defibrilatora
• Svibanj 2020: U tijeku postupak nabavke sanitetskog vozila
• Veljača 2020: Započele prve projektne aktivnosti

IZJAVA O ODGOVORNOSTI

Ova podstranica financirana je uz potporu Europske unije. Sadržaj podstranice je isključiva odgovornost projektnog partnera Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije i na ni na koji način ne odražava stajališta Europske unije