POČETAK PROVEDBE EU PROJEKTA RACE FOR LIFE

18. OŽUJAK 2020.

Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije, u svojstvu partnera projekta 15. veljače 2020. godine, započeo je realizaciju projekta "Utrka za život " (akronim projekta RACE), sa dvije partnerske Dom Zdravlja Mostar koji je vodeći partner i Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore u okviru programa "Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020", koju sufinancira Europska unija.
Naziv projekta: RACE FOR LIFE (akronim projekta: RACE)
Kodni broj projekta: HR-BA-ME415
Program financiranja:
Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 (https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/)
Projektni partneri i njihove uloge:

1. LP Dom zdravlja Mostar (Bosna i Hercegovina) kao nositelj projekta zadužen je sa za koordinaciju i nadzor svih projektnih aktivnosti. Osim toga, zadužen je za aktivnosti organizacije i provođenja vježbe masovne nesreće na kojoj će sudjelovati svi projektni partneri.

2. PP2 Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije (Hrvatska) kao projektni partner zadužen je za vođenje aktivnosti i kreiranje programa edukacije nemedicinskog osoblja „Reanimacija osnovnih vitalnih funkcija“

3. PP3 Zavod za Hitnu medicinsku pomoć Crne Gore (Crna Gora) kao projektni partner zadužen je za provođenje komunikacijski aktivnosti projekta. Partner vodi edukacije medicinskog osoblja projektnih partnera o skrbi za trauma pacijente u prekograničnom području.

Početak provedbe projekta: 15.02.2020.
Završetak provedbe projekta: 14.02.2022.
Ukupno trajanje projekta: 24 mjeseca
Ukupna vrijednost projekta: 940.443,29 EUR
Iznos bespovratnih EU sredstava: 799.376,78 EUR
Postotak EU sufinanciranja: 85%
Ukupan iznos dodijeljenih sredstava za PP1 Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije: 280.339,14 EUR
Vrijednost bespovratnih sredstava za PP1 Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije: 238.288,26 EUR
CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA
Opći cilj projekta je uskladiti i poboljšati hitne medicinske usluge (EMS- Emergency Medical Services) u prekograničnom području s ciljem postizanja veće učinkovitosti i profesionalnosti u očuvanju ljudskih života kao i pružiti zajednički odgovor u slučaju većih, masovnih nesreća na programskom području.
Specifični cilj projekta je povećanje dostupnosti i kvalitete usluga prve pomoći djeci i mladima u prekograničnom području, a koje se namjerava postići kroz poboljšanu EMS mrežu i organizaciju treninga za ne-medicinsko osoblje u pružanju prve pomoći.
Očekivani projektni rezultati:
• Poboljšana dostupnost i pristup EMS mreži u prekograničnom području kroz nabavku neophodne tehničke opreme- sanitetskih vozila i defibrilatora;
• Trening program za ne-medicinske djelatnike u pružanju prve pomoći (CPR) – njih 970 te program obuke budućih trenera- liječnika- 236 osoba;
• Izrađen zajednički, unificirani protokol suradnje u slučaju veće nesreće i elementarne nepogode te provedba pokazne vježbe s 52 sudionika;
• Poboljšana situacija za 201.000 osoba na programskom području u domeni EMS skrbi
Projektne novosti:
• Svibanj 2020: Prvi projektni izvještaj u pripremi
• Svibanj 2020: Zavod za hitnu medicinu raspisao natječaj za nabavku defibrilatora
• Svibanj 2020: U tijeku postupak nabavke sanitetskog vozila
• Veljača 2020: Započele prve projektne aktivnosti

IZJAVA O ODGOVORNOSTI

Ova podstranica financirana je uz potporu Europske unije. Sadržaj podstranice je isključiva odgovornost projektnog partnera Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije i na ni na koji način ne odražava stajališta Europske unije