TIM HMS-A U PRIHVATNOM CENTRU OPATOVAC

01. LISTOPAD 2015.

Od ulaska prvih izbjeglica u Republiku Hrvatsku, 16. rujna 2015. na području Tovarnika, Opatovca i Bapske nalaze se dodatni timovi hitne medicinske službe (HMS)
Od ulaska prvih izbjeglica u Republiku Hrvatsku, 16. rujna 2015. na području Tovarnika, Opatovca i Bapske nalaze se dodatni timovi hitne medicinske službe (HMS) koji pružaju neophodnu hitnu medicinsku skrb potrebitima.
Uz ostale timove HMS, kolegama su u pomoć pristigli i djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije.
http://www.hitna-zgz.hr/tim-hms-a-u-prihvatnom-centru-opatovac-1.aspx