Aktivnosti

Međunarodni dan sestrinstva

Obilježavanje međunarodnog dana sestrinstva

27. RUJAN 2017.

XI. Međunarodno natjecanje timova HMS-a

Na XI. Međunarodnom natjecanju timova hitne medicinske službe na Rogli u Sloveniji, Hrvarsku su predstavljali ove godine djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije.

MEĐUNARODNI DAN SESTRINSTVA

Sretan Međunarodni dan sestrinstva medicinskim sestrama i tehničarima!