Aktivnosti

27. RUJAN 2017.

XI. Međunarodno natjecanje timova HMS-a

Na XI. Međunarodnom natjecanju timova hitne medicinske službe na Rogli u Sloveniji, Hrvarsku su predstavljali ove godine djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije.

MEĐUNARODNI DAN SESTRINSTVA

Sretan Međunarodni dan sestrinstva medicinskim sestrama i tehničarima!

01. LISTOPAD 2015.

TIM HMS-A U PRIHVATNOM CENTRU OPATOVAC

Od ulaska prvih izbjeglica u Republiku Hrvatsku, 16. rujna 2015. na području Tovarnika, Opatovca i Bapske nalaze se dodatni timovi hitne medicinske službe (HMS)