Aktivnosti

01. LISTOPAD 2015.

TIM HMS-A U PRIHVATNOM CENTRU OPATOVAC

Od ulaska prvih izbjeglica u Republiku Hrvatsku, 16. rujna 2015. na području Tovarnika, Opatovca i Bapske nalaze se dodatni timovi hitne medicinske službe (HMS)

08. LIPANJ 2015.

TRENING ZA VOZAČE IZVANBOLNIČKE HITNE MEDICINSKE SLUŽBE

U prostorijama Ravnateljstva u Velikoj Gorici održan je 06. i 07.lipnja 2015. godine trening za vozače izvanbolničke hitne medicinske službe Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije.

NAJAVA NACIONALNOG DANA HITNE MEDICINSKE SLUŽBE, 30.04.2015.

Pozivamo Vas da nam se pridružite u proslavi Nacionalnog dana hitne medicinske službe, 30.04.2015.

OBILJEŽAVANJE 2. GODINE OSNUTKA ZAVODA

Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije 01. listopada 2014. obilježava svoju 2. godinu postojanja, te će tim povodom naši djelatnici

14. TRAVANJ 2014.

NAJAVA NACIONALNOG DANA HITNE MEDICINSKE SLUŽBE, 30.04.2014.

Pozivamo Vas da nam se pridružite u proslavi Nacionalni dan hitne medicinske službe, 30.04.2014.