EU PROJEKTOM DO NAJSUVREMENIJIH SANITETSKIH VOZILA

14. RUJAN 2020.

U okviru aktivnosti EU projekta RACE FOR LIFE, dana 14. rujna realizirana je primopredaja dvaju hitnih medicinskih vozila projektnom partneru Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije iz Velike Gorice.
Riječ je o dva suvremena sanitetska vozila pogona 4x4, dodatno opremljenih svim potrebnim instrumentima i pomagalima za hitne intervencije ukupne vrijednosti 1.112.500,00 HRK.
Uz spomenuta vozila, kroz projekt je nabavljena i dodatna medicinska i edukacijska oprema – dva defibrilatora i dva edukacijska AED-a, koji su također ključni u svakodnevnom radu hitne službe te se posebno koriste tijekom terenskih intervencija, dok nabavljeni edukacijski AED-ovi imaju edukativno- preventivnu ulogu.
Kroz projekt su izrađeni i promotivni materijali – projektni plakati, promotivni baner i letak te priručnik za sve potencijalne pružatelje prve pomoći koji će se distribuirati na projektnim događanjima te koristiti tijekom edukacija za nemedicinsko osoblje.
Specifični cilj projekta RACE je povećanje dostupnosti i kvalitete usluga prve pomoći djeci i mladima u prekograničnom području, a koje se namjerava postići kroz poboljšanu EMS mrežu i organizaciju treninga za ne-medicinsko osoblje u pružanju prve pomoći, a što se planira postići kroz realizaciju projektnih aktivnosti, od kojih su najznačajnije nabavka spomenute tehničke opreme, ali i edukacija medicinskog te nemedicinskog osoblja.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 940.443,29 EUR, a iznos dodijeljenih sredstava za Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije iznosi 280.339,14 EUR. Cjelokupan iznos projekta Europska unija sufinancira u 85% intenzitetu u okviru Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020.