Edukacija za nemedicinsko osoblje – Reanimacija osnovnih vitalnih funkcija

30. TRAVANJ 2021.

Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije, u okviru provedbe EU projekta "Utrka za život " (akronim projekta RACE-RACE FOR LIFE) kao jedan od tri projektna partnera, u razdoblju od siječnja do svibnja o.g. organizirao je i proveo niz praktičnih treninga pod nazivom “Edukacija za nemedicinsko osoblje – Reanimacija osnovnih vitalnih funkcija".
Jednodnevni trening reanimacije uz praktične vježbe odvijao se kroz 9 održanih radionica, a ukupno ga je pohađalo 114 polaznika – predstavnika srednjih škola i vatrogasnih postrojbi.

Na edukaciji se simulira oživljavanje pacijenata kroz korištenje suvremene medicinske opreme – lutki i uređaja za reanimaciju – edukacijskih AED-ova nabavljenih iz spomenutog projekta.

Svi polaznici dobili su i certifikat o uspješno položenoj edukaciji.

Edukacije će se nastaviti organizirati i u narednom periodu provedbe projekta, a cilj je kroz edukacije ukupno obuhvatiti oko 300 polaznika predstavnika civilnog, javnog (nemedicinskog) i građanskog sektora.

Specifični cilj projekta RACE je povećanje dostupnosti i kvalitete usluga prve pomoći stanovnicima u prekograničnom području, a koje se namjerava postići kroz poboljšanu EMS mrežu i organizaciju treninga za ne-medicinsko osoblje u pružanju prve pomoći.

Projekt se provodi u realizaciji sa dvije partnerske ustanove, Dom Zdravlja Mostar koji je vodeći partner i Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore u okviru programa "Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020", koju sufinancira Europska unija.