Race for Life

12. STUDENI 2021.

Dodatna vrijedna oprema iz projekta RACE – u ZHMZZ stigla dva nova defibrilatora

U okviru aktivnosti EU projekta RACE FOR LIFE, Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije nabavio je dodatnu vrijednu medicinsku opremu- dva automatska defibrilatora.

04. LISTOPAD 2021.

Nastavak edukacija za nemedicinsko osoblje – izuzetan odaziv

Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije, u okviru provedbe EU projekta "Utrka za život " (akronim projekta RACE-RACE FOR LIFE) kao jedan od tri projektna partnera, u razdoblju od svibnja do studenog 2021. nastavio je s organizacijom i provedbom niza praktičnih treninga pod nazivom “Edukacija za nemedicinsko osoblje – Reanimacija osnovnih vitalnih funkcija".

30. TRAVANJ 2021.

Edukacija za nemedicinsko osoblje – Reanimacija osnovnih vitalnih funkcija

Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije, u okviru provedbe EU projekta "Utrka za život " (akronim projekta RACE-RACE FOR LIFE) kao jedan od tri projektna partnera, u razdoblju od siječnja do svibnja o.g. organizirao je i proveo niz praktičnih treninga pod nazivom “Edukacija za nemedicinsko osoblje – Reanimacija osnovnih vitalnih funkcija".

14. RUJAN 2020.

EU PROJEKTOM DO NAJSUVREMENIJIH SANITETSKIH VOZILA

U okviru aktivnosti EU projekta RACE FOR LIFE, dana 14. rujna realizirana je primopredaja dvaju hitnih medicinskih vozila projektnom partneru Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije iz Velike Gorice.

10. SRPANJ 2020.

Izrađen promotivni video projekta RACE

Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije nositelj je aktivnosti izrade promotivnog video spota EU projekta RACE kojem je cilj na jednostavan način predstaviti aktivnosti projekta RACE široj zainteresiranoj javnosti.